Podatek PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych zwany potocznie PCC dotyczy niektórych czynności cywilnoprawnych, których przedmiot nie został m.in. obciążony podatkiem VAT. Lista tych czynności wymieniona jest w Czytaj więcej o Podatek PCC

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa to nie „dodatek” do sprawozdania finansowego, lecz jego integralna część. Sporządzają ją zarówno jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów, jak i te które nie są do tego zobowiązane, w tym organizacje pozarządowe takie jak fundacje czy stowarzyszenia. Zgodnie z Czytaj więcej o Informacja dodatkowa

Cele sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie sprawozdań finansowych dla większości podmiotów, które są do tego zobowiązane teoretycznie minął. Chodzi tu oczywiście o podmioty, których rok obrachunkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Ustawa daje czas na sporządzenie sprawozdania finansowego w takim przypadku do 31 marca. Taki sam termin jest też na roczne rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych. Osoby fizyczne, mają Czytaj więcej o Cele sprawozdań finansowych

Zbiórki publiczne w organizacjach pozarządowych

Zbiórki publiczne są popularną form pozyskiwania środków na działalność statutową fundacji lub stowarzyszenia. Regulacje w zakresie tej formy zdobywania funduszy są zawarte w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać TUTAJ. Zachęcam każdego, kto planuje przeprowadzenie Czytaj więcej o Zbiórki publiczne w organizacjach pozarządowych

Faktura elektroniczna

W związku z obowiązkiem wysyłania co miesiąc do Ministerstwa Finansów plików JPK_VAT, coraz powszechniejsze stało się wystawianie faktur w wersji elektronicznej. Aby faktura została uznana za prawidłową (zarówno wystawiona tradycyjnie jak i elektronicznie, w tym zakresie forma nie ma znaczenia) musi posiadać Czytaj więcej o Faktura elektroniczna