OFERTA

Oferuję:

– obsługę księgową świadczoną również „na odległość”. Więcej szczegółów w zakładce KSIĘGOWOŚĆ NA ODLEGŁOŚĆ 

– doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla organizacji pozarządowych

– fachowość popartą certyfikowanym wykształceniem (ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku finanse i rachunkowość i posiadam certyfikat Ministra Finansów nr 48399/2010 dostępny TUTAJ)

– pełną odpowiedzialność i bezpieczeństwo poparte zawartą polisą OC

– terminowość i dokładność

– indywidualne podejście do klienta

miłą i sympatyczną współpracę

 

A konkretniej oferta obejmuje:

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE/RACHUNKOWE)

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych – okresowych i rocznych (VAT, PIT, CIT)

– wyliczanie podatku dochodowego (CIT, PIT)

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– opracowanie polityki rachunkowości

– sporządzanie sprawozdań finansowych (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

 

UPROSZCZONA EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW (UEPiK) dla organizacji NGO

– zestawienie przychodów i kosztów

– zestawienie przepływów finansowych

– wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych

 

OBSŁUGA PŁACOWA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

– rozliczanie umów zlecenie i umów o dzieło

– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS (m.in. zgłoszeniowych i rozliczeniowych)

przygotowanie i wysyłanie obowiązkowych deklaracji podatkowych PIT

– przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych