4 maja 2018

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa to nie „dodatek” do sprawozdania finansowego, lecz jego integralna część. Sporządzają ją zarówno jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów, jak i te które nie są do tego zobowiązane, w tym organizacje pozarządowe takie jak fundacje czy stowarzyszenia. Zgodnie z Czytaj więcej o Informacja dodatkowa

23 kwietnia 2018

Cele sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie sprawozdań finansowych dla większości podmiotów, które są do tego zobowiązane teoretycznie minął. Chodzi tu oczywiście o podmioty, których rok obrachunkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Ustawa daje czas na sporządzenie sprawozdania finansowego w takim przypadku do 31 marca. Taki sam termin jest też na roczne rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych. Osoby fizyczne, mają Czytaj więcej o Cele sprawozdań finansowych

16 kwietnia 2018

Rachunkowość a starożytność

System rachunkowości nie jest “wynalazkiem” nowożytnym. Pewnie dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że początki rozwoju rachunkowości datuje się już na okres … starożytności. Dlaczego aż tak wcześnie? Ponieważ potrzeba wspomagania pamięci ludzkiej przy pomocy różnych form notatek, zapisów odbywała się już m.in. w Czytaj więcej o Rachunkowość a starożytność