KSIĘGOWOŚĆ Fundacji, Stowarzyszeń, Klubów Sportowych

Państwa organizacja potrzebuje księgowej, a nie posiada wystarczająco dużo środków finansowych, aby ją zatrudnić?

Potrzebujecie Państwo sporządzić sprawozdanie finansowe swojej organizacji?

Chcielibyście Państwo, aby ktoś profesjonalnie zajął się sprawami księgowymi Waszej organizacji, tak abyście mogli skupić się wyłącznie na jej prowadzeniu, a nie na „ogarnianiu papierków”?

Jeśli na któreś z tych pytań padła odpowiedź TAK, to zapraszam do kontaktu.

W skład mojej oferty wchodzi prowadzenie zarówno pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych), jak i uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Na przykład, gdy fundacja/stowarzyszenie/klub sportowy posiada do 10 dokumentów w miesiącu, to cena prowadzenia księgowości wynosi 200,00 zł netto (UEPiK) lub 400,00 zł netto (pełna księgowość)/m-c. Powyższe ceny dotyczą organizacji NGO, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pełna księgowość (księgi rachunkowe) 
od 0 do 10 dokumentów w miesiącu400,00 zł (netto)

UEPiK 
od 0 do 30 wpisów w miesiącu200,00 zł (netto)

Jeśli w danym miesiącu stowarzyszenie/klub sportowy/fundacja nie ma żadnych dokumentów do księgowania, wówczas cena za prowadzenie księgowości wynosi 0 zł.

Usługi księgowe mogą być też świadczone w formie „biura na odległość”. Jest to wygodna forma księgowości w przystępnej cenie, bez konieczności wizyty w Biurze Rachunkowym. Dostępna dla organizacji pozarządowych z całej Polski.

W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dokumenty księgowe Klientów przechowuję do momentu zakończenia rozliczeń podatkowych za ubiegły rok, po tym terminie zwracam je za pokwitowaniem Klientowi. Istnieje możliwość wysłania dokumentów (faktur, wyciągów) w formie np. skanów drogą elektroniczną.

 

 *do podanych cen należy doliczyć podatek VAT-23 %.
*dokument księgowy – to m.in. faktura, paragon, raport fiskalny, wyciąg bankowy, rachunek, lista płac
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

W ramach oferty pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) zawarte jest m.in.:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– sporządzenie planu kont księgowych

– sporządzenie polityki rachunkowości

– prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych rocznych i okresowych

– sporządzenie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej)

– pomoc w zamieszczeniu sprawozdania merytorycznego OPP na stronie internetowej MPiPS

– sporządzanie dodatkowych sprawozdań

 

Oferta w ramach uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) obejmuje prowadzenie:

– zestawienia przychodów i kosztów

– zestawienia przepływów finansowych

– kart przychodów pracowników

– wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych

O zaletach i wadach prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) możesz poczytać TUTAJ