Nowy obowiązek wobec ZUS od 01.01.2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. fundacje i stowarzyszenia będą miały nowy obowiązek wobec ZUS, związany z umowami o dzieło. Obowiązek ten został wprowadzony w przepisach tarczy antykryzysowej i polega na informowaniu ZUS o zawieranych umowach o dzieło. Płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające wykonanie dzieła na podstawie podpisanej umowy będą musiały od nowego roku zgłaszać wszystkie zawarte umowy do ZUS, ponieważ ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.
Do tej pory wszystkie umowy o dzieło nie polegały zgłaszaniu do ZUS, ponieważ generalnie nie podlegają one składkom ZUS. Pomimo konieczności zgłaszania takich umów, zwolnienie ze składek będzie nadal obowiązywać.

Zwolnienie dla fundacji i stowarzyszeń

Nie wszystkie fundacje i stowarzyszenia będą zobowiązane do zgłaszania umów o dzieło. Te organizacje NGO, które nie zatrudniają ani jednej osoby na umowę o pracę bądź umowę zlecenie (podlegającej oskładkowaniu), nie będą musiały zgłaszać umów o dzieło do ZUS.

Wynika to z faktu, że w rozumieniu przepisów takie fundacje lub stowarzyszenia nie są płatnikami składek, a więc obowiązek ich nie dotyczy. Takiego zwolnienia nie przewidziano np. dla osób fizycznych, które też nie zatrudniają pracowników bądź zleceniobiorców. Osoby fizyczne – niezależnie od tego, czy są zarejestrowane jako płatnicy składek, czy nie – będą musiały zgłaszać do ZUS wszystkie zawarte umowy o dzieło.

Oprócz wspomnianego wyżej zwolnienia, dodatkowo nie będzie trzeba zgłaszać umów o dzieło:
– zawartych z własnym pracownikiem,
– wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
– na usługi, które wchodzą w zakres prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej.

ZUS RUD

Zgłoszenie umów o dzieło odbywać się będzie poprzez specjalnie do tego stworzony formularz ZUS RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz ten będzie można przesyłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W formularzu RUD będzie trzeba podać następujące dane:
– w bloku I – dane zamawiającego dzieło, czyli dane identyfikacyjne oraz dane adresowe;
– w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło, czyli dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarta została umowa;
– w bloku III – informacje o zawartych umowach o dzieło, obejmujące daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Na złożenie formularza RUD jest 7 dni od dnia zawarcia umowy. Każdy formularz jest przeznaczony dla jednego wykonawcy. W jednym formularzu można wpisać informację o maksymalnie 10 zawartych umowach.

Post Author: Marta Nowacka

}