OFERTA

Oferuję:

– kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową świadczoną również „na odległość”. Więcej szczegółów w zakładce KSIĘGOWOŚĆ NA ODLEGŁOŚĆ 

– porady i wyjaśnienia księgowo-podatkowe

– fachowość popartą bogatym doświadczeniem i certyfikowanym wykształceniem (posiadam certyfikat Ministra Finansów nr 48399/2010) dostępny TUTAJ

– pełną odpowiedzialność i bezpieczeństwo poparte zawartą polisą OC

– terminowość i dokładność

– indywidualne podejście do klienta

miłą i sympatyczną współpracę

 

A konkretniej oferta obejmuje:

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE/RACHUNKOWE)

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

– prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT i przesyłanie ich w formie pliku JPK_VAT

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych – okresowych i rocznych (VAT, PIT, CIT)

– wyliczanie podatku dochodowego (CIT, PIT)

– przygotowywanie przelewów do US i ZUS

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie dodatkowych sprawozdań (banki, GUS)

– opracowanie polityki rachunkowości

– sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat itp.)

 

UPROSZCZONA EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW (UEPiK) dla organizacji NGO

– zestawienie przychodów i kosztów

– zestawienie przepływów finansowych

– karty przychodów pracownika

– wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych

 

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

– prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji kadrowej pracowników

– naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac

– prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS zgłoszeniowych i rozliczeniowych

przygotowanie i wysyłanie obowiązkowych deklaracji podatkowych PIT

– sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników

– przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych

– sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

– sporządzanie i rozliczanie umów zlecenie i umów o dzieło