Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów NGO

Podstawowa opłata za prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) to 200,00 zł netto.

Cena obejmuje do 30 wpisów w miesiącu. W przypadku większej liczby dokumentów w miesiącu cena ustalana jest indywidualnie.

Jeśli w danym miesiącu stowarzyszenie/klub sportowy/fundacja nie ma żadnych dokumentów do księgowania, wówczas cena za prowadzenie ewidencji wynosi 0 zł.

Prowadzenie uproszczonej ewidencji obejmuje:
1) sporządzanie zestawienia przychodów i kosztów,
2) sporządzanie zestawienia przepływów finansowych,
3) sporządzanie kart przychodów pracownika,
4) prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

W ramach prowadzenia uproszczonej ewidencji sporządzany jest również opis zasad prowadzenia ewidencji zawierający m. in.

– określenie roku podatkowego,

– opis systemu przetwarzania danych,

– opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur, funkcji w zależności od struktury oprogramowania, oraz opis programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia i dostępu do danych oraz systemu ich przetwarzania, a także określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;

– opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.,

 

Obowiązek posiadania opisu zasad prowadzenia ewidencji wynika z § 5. ust. 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Z pełnym tekstem rozporządzenia (zawierającym m. in. wzory ewidencji przychodów i kosztów oraz przepływów finansowych) można zapoznać się TUTAJ.

Wady i zalety tej formy księgowości zostały przedstawione w artykule → Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów NGO – WADY i ZALETY