7 lutego 2018

Rachunki bankowe OPP tylko do 30.06.2018 r. (INSTRUKCJA)

Każda organizacja pozarządowa (m.in. stowarzyszenie, fundacja) o statucie OPP, która zmieniła swoje konto bankowe po 30.06.2017 r. albo po raz pierwszy znalazła się w wykazie organizacji OPP, musi zgłosić swój rachunek do urzędu skarbowego. Ma na to czas Czytaj więcej o Rachunki bankowe OPP tylko do 30.06.2018 r. (INSTRUKCJA)

5 stycznia 2018

Działalność odpłata pożytku publicznego w Pytaniach

Czym jest działalność odpłatna pożytku publicznego?

Działalność odpłatna pożytku publicznegoJest to działalność statutowa organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia), która mieści się w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Za działalność tę organizacja pozarządowa pobiera opłaty. Wysokość tej opłaty podlega jednak Czytaj więcej o Działalność odpłata pożytku publicznego w Pytaniach