23 kwietnia 2018

Cele sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie sprawozdań finansowych dla większości podmiotów, które są do tego zobowiązane teoretycznie minął. Chodzi tu oczywiście o podmioty, których rok obrachunkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Ustawa daje czas na sporządzenie sprawozdania finansowego w takim przypadku do 31 marca. Taki sam termin jest też na roczne rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych. Osoby fizyczne, mają Czytaj więcej o Cele sprawozdań finansowych

8 grudnia 2017

Wynagrodzenie w sytuacji wadliwego wykonania pracy

Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek wykonania pracy sumiennie i starannie. Dlatego też świadczenie pracy określonej jakości jest istotnym elementem stosunku pracy, mającym wpływ na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. Zasadniczo pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za Czytaj więcej o Wynagrodzenie w sytuacji wadliwego wykonania pracy