23 kwietnia 2018

Cele sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie sprawozdań finansowych dla większości podmiotów, które są do tego zobowiązane teoretycznie minął. Chodzi tu oczywiście o podmioty, których rok obrachunkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Ustawa daje czas na sporządzenie sprawozdania finansowego w takim przypadku do 31 marca. Taki sam termin jest też na roczne rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych. Osoby fizyczne, mają Czytaj więcej o Cele sprawozdań finansowych

10 stycznia 2018

Standardy w sprawozdawczości finansowej

Początek roku wiązać się będzie ze wzmożoną pracą w księgowości, z racji konieczności m.in. sporządzenia sprawozdań finansowych przez podmioty, na które przepisy nakładają taki obowiązek. Warto wiedzieć jakimi cechami powinno się charakteryzować każde sprawozdanie finansowe aby zostało uznane za rzetelne. Cechy te, Czytaj więcej o Standardy w sprawozdawczości finansowej