Zmiana siedziby Grodziskiego Urzędu Skarbowego

15 stycznia 2018 r. Grodziski Urząd Skarbowy zmienił lokalizację. Do tej pory mieścił się przy ulicy Dalekiej 11, niedaleko Szpitala Zachodniego, w budynku wynajmowanym od Starostwa Powiatu Grodziskiego. W budynku tym znajduje się m.in. Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Komunikacji PowiatuGrodziskiego. Siedziba Urzędu tymczasowo została przeniesiona na ulicę Żydowską 19 w Grodzisku Mazowieckim (niedaleko stacji PKP). Zmiana jest tymczasowa, ponieważ za 2-3 lata Grodziski Urząd Skarbowy wróci na Daleką. Wszystko zostało podyktowane remontem starego budynku.

Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku zmiany siedziby firmy należy o tym zawiadomić właściwy urząd skarbowy w ciągu 7 dni.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych dokonują tego na formularzu CEiDG-1 i w określonych przypadkach także poprzez VAT-R. Osoby prawne składają wniosek do sądu rejestrowego korzystając z urzędowego formularza, którego wzór jest zależny od rodzaju spółki (KRS-Z3 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, KRS-Z2 – spółka komandytowo – akcyjna, KRS-Z1 – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska). W sytuacji, gdy zmiana siedziby spółki powoduje zmianę właściwości urzędu, należy też złożyć aktualizację VAT-R.

Jeżeli w wyniku przeprowadzki ulega zmianie np. adres miejsca prowadzenia działalności spółki, wówczas konieczne jest także złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8(2)

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku organizacji pozarządowych. Obowiązki aktualizacyjne różnią się w zależności od tego, czy organizacja jest zarejestrowana w KRS i czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie, m.in. w przypadku danych aktualizowanych w KRS wypełnia się formularz KRS-Z20.

Post Author: Marta Nowacka

}