Sponsoring a konieczność rejestracji działalności gospodarczej

Sponsoring może być jednym ze źródeł finansowanie działań organizacji pozarządowej. Polega na tym, że sponsor przekazuje na przykład fundacji, stowarzyszeniu, klubowi sportowemu środki finansowe lub inne zasoby w zamian za wykonanie określonych czynności. Owa wzajemność jest podstawowym kryterium odróżniającym sponsoring od darowizny (w przypadku której darczyńca nie oczekuje żadnych korzyści). Na przykład: znana firma produkcyjna pokrywa koszt koncertu organizowanego przez fundację albo biegu, którego organizatorem jest klub sportowy. W zamian organizacja (fundacja, klub sportowy) zobowiązuje się, że w trakcie organizowanego wydarzenia będzie eksponować nazwę firmy oraz wygłosi podziękowania pod jej adresem. Sponsoring – w skrócie – polega zatem na przekazaniu określonych środków w zamian za uzgodnione świadczenia. Uzgodnione – a więc jasno określone w umowie sponsoringu, której sporządzenie jest tutaj niezbędne.

 

Rejestracja działalności gospodarczej w KRS

Co szczególnie istotne, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy) może wykorzystywać sponsoring jako źródło finansowania swych działań tylko wtedy, gdy prowadzi działalność gospodarczą. Decyzja o korzystaniu ze wsparcia sponsorów nieodwołalnie wiąże się więc z koniecznością wpisu do KRS i wskazania kodów PKD odzwierciedlających prowadzenie usług reklamowych. Korzystający ze sponsoringu może wystawić sponsorowi rachunek lub fakturę VAT.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

A co w sytuacji, gdy statut organizacji pozarządowej dopuszcza prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego? Sponsoring nie mieści się w kategorii tego typu działalności. Także w tym przypadku zawieranie umów sponsoringu jest dopuszczalne jedynie przy zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Post Author: Marta Nowacka

}