Działalność odpłata pożytku publicznego w Pytaniach

Czym jest działalność odpłatna pożytku publicznego?

Działalność odpłatna pożytku publicznegoJest to działalność statutowa organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia), która mieści się w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Za działalność tę organizacja pozarządowa pobiera opłaty. Wysokość tej opłaty podlega jednak Czytaj więcej o Działalność odpłata pożytku publicznego w Pytaniach