4 lipca 2019

Księgowość stowarzyszenia – jaką wybrać?

Stowarzyszenia stanowią w Polsce najliczniejszą grupę organizacji pozarządowych. Drugą najczęściej wybieraną formą NGO jest fundacja. Tak duża popularność stowarzyszeń wśród organizacji pozarządowych wynikać może m.in. z faktu, iż w przypadku tej formy rozpoczęcie działań nie wymaga żadnego kapitału początkowego. Wystarczy jedynie kilka osób, które chcą wspólnie działać. Inaczej jest w Czytaj więcej o Księgowość stowarzyszenia – jaką wybrać?

4 maja 2018

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa to nie „dodatek” do sprawozdania finansowego, lecz jego integralna część. Sporządzają ją zarówno jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów, jak i te które nie są do tego zobowiązane, w tym organizacje pozarządowe takie jak fundacje czy stowarzyszenia. Zgodnie z Czytaj więcej o Informacja dodatkowa

23 kwietnia 2018

Cele sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie sprawozdań finansowych dla większości podmiotów, które są do tego zobowiązane teoretycznie minął. Chodzi tu oczywiście o podmioty, których rok obrachunkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Ustawa daje czas na sporządzenie sprawozdania finansowego w takim przypadku do 31 marca. Taki sam termin jest też na roczne rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych. Osoby fizyczne, mają Czytaj więcej o Cele sprawozdań finansowych